Thông báo Giải thưởng Loa Thành 2019 – Chuyên ngành Kiến trúc & Quy hoạch

Mỗi năm một lần, Giải thưởng Loa Thành đã trở thành thương hiệu của quốc gia khi tìm ra những đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất của sinh viên ngành Kiến trúc & Quy hoạch, đây cũng là Giải thưởng danh tiếng của Việt Nam nhận được đánh giá cao của cộng đồng và giới KTS.

Cuộc thi đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành Kiến trúc – Quy hoạch toàn quốc năm 2019 sẽ được tiến hành theo Quy chế Giải thưởng Loa Thành theo quyết định số:  16 /2013 – QĐ/HĐGTLT, ngày 20/9/2013. Ban Tổ chức Giải thưởng xin gửi thông báo tới Nhà Trường và Văn phòng Khoa Kiến trúc – Quy hoạch về việc xét chọn Giải thưởng Loa Thành chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

1. Số lượng đồ án gửi dự thi theo tỷ lệ quy định:

1 đồ án/ 50 sinh viên ngành kiến trúc – quy hoạch đô thị và trang trí nội – ngoại thất. Đối với các trường có số sinh viên dưới 100 được gửi 2 đồ án.

2. Tiêu chí chọn đồ án dự thi chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch:

Cùng với các tiêu chí chung của giải thưởng Loa Thành là: tính tổng hợp kiến thức, tính khoa học, tính thực tiễn và thể hiện đẹp, Hội Kiến trúc sư VN đề nghị các trường xét chọn đồ án chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch chú trọng những tiêu chí sau:

  • Nội dung đồ án mang tính xã hội và nhân văn, giải quyết được những vấn đề thiết thực. Khuyến khích các đề tài về nông thôn cũng như những giải pháp kiến trúc gắn kết sản xuất nông nghiệp với phát triển kinh tế địa phương.
  • Ý tưởng sáng tạo mới, độc đáo, gắn với việc giải quyết tốt các yêu cầu công năng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tiếp cận xu hướng thiết kế tiết kiệm, bền vững.
  • Hạn chế các đề tài mang tính giả định, kém thực tế.

3. Đối tượng dự thi:

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành KT-QH của sinh viên hoặc nhóm sinh viên (không quá 3SV/đồ án) đạt 8 điểm trở lên, điểm trung bình học tập toàn khóa từ 7,0 điểm trở lên đối với hệ niên chế hoặc 2,5 điểm đối với hệ tín chỉ.

4. Hồ sơ dự thi:

  • Đồ án tốt nghiệp:

1/  Nội dung chính của đồ án (bao gồm các bản vẽ và thuyết minh) được trình bày và đóng quyển khổ A3 nộp dự thi 01 bộ.

2/ Để đảm bảo cho việc chấm thi công bằng, khách quan, trên hồ sơ bản vẽ và thuyết minh không ghi tên trường, tên sinh viên và giáo viên hướng dẫn mà điền mã số tự chọn  gồm 02 chữ cái và 04 chữ số (ví dụ: AH-2356). Mã số này cũng được ghi trên bản trích ngang và bên ngoài phong bì tài liệu dự thi và CD.

  • Phong bì tài liệu: bên ngoài ghi mã số tự chọn và tên đồ án, bên trong bao gồm:

1/ Công văn của Nhà trường đề nghị được tham gia cuộc thi kèm theo danh sách các đồ án và thí sinh đã được xét chọn đúng tiêu chí tại Hội đồng cơ sở.

2/ Bảng điểm có chứng nhận của nhà trường cho từng thí sinh (điểm học tập và điểm tốt nghiệp).

3/ Các bản nhận xét của thầy hướng dẫn và phản biện.

4/ Kết quả chấm của Hội đồng thi ĐATN xuất sắc cấp trường.

5/ Bản trích ngang có ảnh 4×6 của thí sinh theo mẫu kèm dưới đây.

6/ CD có ghi file tổng hợp các bản vẽ khổ A3 định dạng .PDF và .PPT để chiếu projector, tổng dung lượng không quá 150Mb; file thuyết minh .DOC và ảnh chân dung sinh viên (để phục vụ công tác in ấn phát hành thành tài liệu).

5. Thời gian và địa điểm nộp đồ án dự thi:

  • Thời gian: Trước 16h00 ngày 30/8/2019.
  • Địa điểm: Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Số 40 – Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.
  • SĐT: 04.38253648
  • Người nhận: CN. Nguyễn Hồng Vân – 0912 880 800

Mọi chi tiết khác xin liên hệ: Nghiêm Hồng Hạnh – 0904 240 240

6. Về kinh phí hỗ trợ Giải thưởng Loa Thành chuyên ngành KT-QH:

Sau khi gửi hồ sơ dự thi, đề nghị gửi ngay kinh phí cho Ban Tổ chức cuộc thi theo Quy chế (QĐ số 16 /2013 – QĐ/HĐGTLT, ngày 20/9/2013) và QĐ số 04/HĐGTLT ban hành ngày 20/03/2013. Cụ thể:

Mức kinh phí đóng góp của các trư­ờng cho Ban Tổ chức Giải là 1.000.000đ (Một triệu đồng) cho mỗi đồ án tham gia dự thi. Địa chỉ gửi kinh phí:

Gửi tiền mặt tại:
Hội Kiến trúc sư Việt Nam – Số 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

Chuyển khoản: (Ghi rõ tên trường hoặc tên sinh viên – nộp phí GT Loa Thành)
Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Tài khoản: 10201.0000. 670111
Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Ban Tổ chức Giải thưởng Loa Thành chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch trân trọng thông báo và rất mong nhận được hồ sơ dự thi của các trường đầy đủ và đúng thời hạn.

© Tạp chí Kiến trúc

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tumblr
Pinterest

HOTLINE: 0977 409 343