Tạm hoãn hạ giải Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu

Sáng ngày 10/05/2019, Giáo phận Bùi Chu, Ban Xây Dựng Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu đã có thông báo hoãn hạ giải Nhà thờ Bùi Chu trên website chính thức của Giáo phận (www.gpbuichu.org)

Trong văn bản thông báo được đăng tải lúc 8h10 trên trang web của Giáo phận Bùi Chu, Tổng đại diện, trưởng ban xây dựng nhà thờ chính tòa Bùi Chu – linh mục Giuse Nguyễn Đức Giang đã ký và đóng dấu về việc tạm hoãn hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu. (Theo dự kiến là sẽ hạ giải ngày 13/05/2019)

Văn bản thông báo nêu rõ: “Sau khi cầu nguyện, suy nghĩ, lắng nghe ý kiến của các linh mục hữu trách và những người thành tâm thiện chí về công trình nhà thờ chính tòa Bùi Chu, chúng tôi xin thông báo tạm hoãn việc hạ giải nhà thờ của giáo phận của chúng tôi”.

Trước khi văn bản được công bố, giới KTS trên cả nước đã và đang góp ý bằng nhiều phương tiện truyền thông đối với vấn đề này. Hội đồng kiến trúc, Hội KTS Việt Nam đã có cuộc khảo sát và đưa ra cũng ý kiến góp ý cùng Nhà thờ Bùi Chu với nguyện vọng vừa gìn giữ được di sản, vừa đáp ứng được như cầu sinh hoạt của người dân.

Hình ảnh Nhà thờ Bùi Chu từ bên ngoài
Một số góc trong công trình đang được gia cố để sử dụng
Không gian bên trong nhà thờ Bùi Chu 134 năm tuổi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tumblr
Pinterest

HOTLINE: 0977 409 343