Quy hoạch trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt: “Được triển khai đúng quy trình”

Đây là khẳng định của Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Lê Quang Trung tại công văn gửi UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình triển khai đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt.

Chủ trương quy hoạch từ 10 năm trước

Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết: Từ năm 2009, Lâm Đồng đã có chủ trương quy hoạch chỉnh trang khu trung tâm Hòa Bình. Năm 2010, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thi tuyển quy hoạch và thiết kế đô thị trung tâm Hòa Bình và chợ Đà Lạt. Kết quả, cuộc thi không có giải Nhất, giải Nhì thuộc về Liên danh Cty TNHH Kiến trúc Lâm Đồng và Cty TNHH Kiến trúc ATA – TP.HCM.

Năm 2013, Lâm Đồng thông qua chủ trương tổ chức thi tuyển thiết kế đô thị trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt (lần thứ 2).

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về việc điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại Quyết định số 704/QĐ-TTg (gọi tắt là Quy hoạch 704).

Quy hoạch 704 xác định xây dựng trung tâm thương mại cấp vùng tại khu vực khu trung tâm Hòa Bình. Triển khai quy hoạch 704, UBND tỉnh Lâm Đồng xác định đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu trung tâm Hòa Bình là một trong những đồ án quy hoạch cần triển khai từ năm 2016.

Ngày 05/6/2016, tại Hội nghị thu hút đầu tư tỉnh Lâm Đồng, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng và Cty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đầu tư xây dựng khu trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đồ án được triển khai đúng quy trình…

Trên cơ sở Luật Quy hoạch Đô thị, Nghị quyết Tỉnh ủy và định hướng của Quy hoạch 704, UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 trung tâm Hòa Bình.

Ngày 11/7/2017, nhiệm vụ, dự toán lập đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt được UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 1534/QĐ-UBND. Trong đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án (Sở Xây dựng); Tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch là Cty TNHH KTS Hồ Thiệu Trị và cộng sự; Kinh phí lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị khu vực Trung tâm Hòa Bình do Cty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh tài trợ.

Trước đó, quy trình nghiên cứu, lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch được thực hiện đúng quy trình. Sở Xây dựng đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến về nhiệm vụ đồ án quy hoạch của các cơ quan tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư và trưng bày, công khai lấy ý kiến đóng góp cho nhiệm vụ quy hoạch.

Sau khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức lập quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt. UBND tỉnh đã tổ chức 2 cuộc họp với sự tham gia của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các sở, ngành, Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm Đồng, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP Đà Lạt, lãnh đạo Cty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (nhà đầu tư), Cty TNHH KTS Hồ Thiệu Trị và cộng sự (đơn vị tư vấn) để nghe đơn vị tư vấn trình bày về đồ án (ngày 10/11/2017 và ngày 22/8/2018).

Từ ngày 23/11 – 23/12/2017, Sở Xây dựng tổ chức trưng bày, công khai đồ án quy hoạch và lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư cho đồ án.

Đa số ý kiến thống nhất với nội dung đồ án. Ngoài ra còn có các ý kiến góp ý, đề nghị: Cần tuyên truyền và vận động nhân dân đồng thuận để triển khai đồ án quy hoạch; Xem xét về tầng cao cho hợp lý hơn; Vấn đề giao thông cần phải thông thoáng đảm bảo sự thuận tiện đi lại cho nhân dân và du khách; Đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, DN và cư dân…

Ngày 12/02/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tại Quyết định số 229/QĐ-UBND, theo đúng thẩm quyền.

Ngày 16/3/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt đồ án và trưng bày công khai đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt, tại Khu trung tâm triển lãm Hòa Bình.

… Và đúng quy định của pháp luật

Sở Xây dựng Lâm Đồng nhận định: Chủ trương quy hoạch chỉnh trang khu vực trung tâm Hòa Bình là hết sức cần thiết trong bối cảnh khu vực đã trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, được phát triển nhưng không được quản lý chặt chẽ và đầu tư đúng mức nên dẫn đến lộn xộn, nhếch nhác làm mất mỹ quan đô thị và không đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của nhân dân và du khách; không tương xứng là khu vực trung tâm của trung tâm TP du lịch, nghỉ dưỡng.

Quy hoạch chỉnh trang khu Hòa Bình là cụ thể hóa quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch chỉnh trang đã được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh, các hội nghề nghiệp và TP Đà Lạt, sự nghiên cứu tận tình, khoa học và sáng tạo của đơn vị tư vấn và việc phối hợp của Cty CP Địa ốc Đại Quang Minh (thực hiện theo biên bản ghi nhớ). Vì vậy, quy hoạch chi tiết khu trung tâm Hòa Bình đã được tổ chức đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền theo quy định pháp luật, đảm bảo tính khả thi cao.

Về kinh phí lập quy hoạch, Sở Xây dựng nhận định: Kinh phí lập đồ án quy hoạch được Cty CP Địa ốc Đại Quang Minh tài trợ theo biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh với Cty ngày 05/6/2016. Việc tài trợ này là phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và khoản 2 Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị”.

Theo Tâm Huyền/baoxaydung

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tumblr
Pinterest

HOTLINE: 0977 409 343