Mời thi tuyển phương án tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử nhà ngục Kon Tum

 • Nội dung thi tuyển
  • Địa điểm xây dựng: Phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
  • Loại công trình: Công trình di tích cấp quốc gia.
  • Cấp công trình: Công trình cấp I.
 • Hình thức thi tuyển
  • Thi tuyển rộng rãi trong nước.

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân trong nước hành nghề tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng đủ những điều kiện sau:

  • Hành nghề thiết kế kiến trúc, quy hoạch có chứng chỉ năng lực được công nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Có tính chuyên nghiệp cao trong thiết kế, có kinh nghiệm thực tiễn đối với các thể loại tương tự;
  • Người chủ trì của đồ án dự thi phải là một kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề thiết kế theo quy định của pháp luật Việt Nam (Luật Xây dựng và Luật Di sản văn hóa).
 • Phát hành hồ sơ mời thi tuyển
  • Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ 10h ngày 10 tháng 5 năm 2019 đến 10h ngày 05 tháng 6 năm 2019 (trong giờ hành chính).
  • Lệ phí: Miễn phí.
  • Thủ tục nhận hồ sơ: Thư đề nghị hoặc giấy giới thiệu của đơn vị dự thi (Kèm theo các giấy tờ như mục: Điều kiện dự thi).
 • Thời gian nộp hồ sơ dự thi
  • Trước 10h ngày 4 tháng 7 năm 2019.
 • Cơ cấu giải thưởng
  •  01 giải nhất: 200 triệu đồng
  • 01 giải nhì: 140 triệu đồng
  • 01 giải ba: 100 triệu đồng

Hỗ trợ các đơn vị tham gia dự thi (vượt qua vòng sơ tuyển): 10 triệu đồng/đơn vị.

 • Địa điểm phát hành hồ sơ mời thi tuyển và nhận hồ sơ dự thi
  •  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: Số 238 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
  • Điện thoại: 02603.862538 hoặc 02603.918469. Fax : 0603.861497

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 04-2019)

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tumblr
Pinterest

HOTLINE: 0977 409 343