Mời nộp đồ án tham dự Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2019 cho công trình đã đưa vào sử dụng ít nhất 02 năm

Mục đích của giải thưởng ARCASIA cho kiến trúc (AAA) là thừa nhận sự mẫu mực trong sáng tác kiến trúc và khuyến khích duy trì tinh thần châu Á, phát triển và cải thiện môi trường xây dựng châu Á, nâng cao nhận thức về vai trò của kiến trúc sư trong đời sống kinh tế – xã hội và văn hóa của các nước châu Á.

Giải thưởng ARCASIA cũng chứng minh rằng một công trình kiến trúc tốt là thành phần chính ảnh hưởng tích cực đến môi trường của con người, và sự phát triển vật chất ở châu Á không mâu thuẫn với các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc hay môi trường tự nhiên của các nước đang phát triển ở châu Á .

Terra Cotta Studio – Công trình của KTS Việt Nam đạt giải Vàng hạng mục kiến trúc bền vững Giải thưởng Arcasia 2018

Phạm vi giải thưởng

1. Thể loại A: Dự án nhà ở

 • Loại A-1: Nhà ở nhỏ
 • Loại A-2: Nhà ở tổ hợp: Đơn vị nhà ở nhiều tầng, căn hộ, căn hộ, nhà ở lớn, thu nhập thấp

2. Thể loại B: Công trình công cộng

 • Loại B-1: Công trình thương mại: Tòa nhà văn phòng và Trung tâm mua sắm
 • Loại B-2: Công trình dịch vụ: Khu nghỉ dưỡng, Tòa nhà giải trí, Khách sạn, v.v.
 • Loại B-3: Công trình phúc lợi xã hội: Tòa nhà tôn giáo và thể chế, Trường học, Bệnh viện, Công trình chăm sóc sức khỏe, Trung tâm cộng đồng, v.v.
 • Loại B-4: Công trình đặc biệt: Khu liên hợp thể thao, sân vận động, sân bay, v.v.

3. Thể loại C: Xây dựng công nghiệp: Cơ sở công nghiệp và kho tàng.

4. Thể loại D: Dự án bảo tồn: Phục hồi, tái sử dụng thích ứng, các dự án bảo tồn hoặc khôi phục Di sản kiến ​​trúc của các nước châu Á.

5. Thể loại E: Kiến trúc xã hội

Kiến trúc có trách nhiệm xã hội liên quan đến:

 • Khả năng tiếp cận và thiết kế phổ quát
 • Biến đổi khí hậu và môi trường
 • Giảm thiểu rủi ro thiên tai và sau thảm họa
 • Lập kế hoạch với cộng đồng địa phương để tái tạo và tái sinh cộng đồng thông qua di sản văn hóa
 • Tái tạo chi phí thấp bền vững của Nhà ở xã hội và Cộng đồng hiện tại

6. Thể loại F: Kiến trúc bền vững

Kiến trúc bền vững liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái; tăng năng suất bằng cách sử dụng ít tài nguyên hơn; làm đẹp bối cảnh; tăng cường chất lượng không khí và nước; tăng cường sức khỏe và sức khỏe tốt hơn; giảm căng thẳng về cơ sở hạ tầng; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; phát huy tối đa tiềm năng kinh tế; tiết kiệm chi phí; giảm chất thải; đóng góp cho ngành công nghiệp xanh và cung cấp cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người.

Đối tượng tham dự giải thưởng

1. Kiến trúc sư là thành viên của 22 Viện thành viên ARCASIA cho các dự án trong hoặc ngoài các quốc gia thành viên ARCASIA

2. Kiến trúc sư không phải là thành viên của 22 Viện thành viên ARCASIA nhưng được đăng ký với ban đăng ký/cơ quan của các quốc gia thành viên ARCASIA cho các dự án trong hoặc ngoài các quốc gia thành viên ARCASIA; hoặc là

3. Các kiến ​​trúc sư không cư trú tại các quốc gia thành viên ARCASIA nhưng được đăng ký với ban đăng ký/cơ quan tại Quốc gia xuất xứ của họ cho các dự án trong các quốc gia thành viên ARCASIA.

Bài dự thi sẽ được nộp bởi các ứng viên thông qua các Viện thành viên của ARCASIA hoặc trực tiếp đến BTC Giải thưởng với điều kiện, họ hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu của Ủy ban Giải thưởng.

Sẽ có hai (02) tùy chọn để gửi đồ án:

 • Tùy chọn 01: Các viện liên quan có thể gửi các mục trong bất kỳ hoặc tất cả các danh mục được liệt kê ở trên, có được thông qua Giải thưởng quốc gia, được tổ chức bởi Hội KTS Quốc gia trước ngày nộp các mục được công bố bởi ARCASIA hoặc thông qua bất kỳ hệ thống nào khác được quyết định bởi Hội đồng / Điều hành quốc gia Ủy ban của viện đó; hoặc là
 • Tùy chọn 02:Các Thành viên Cá nhân có thể gửi các mục của họ trực tiếp để xem xét GIẢI THƯỞNG ARCASIA. Trong quá trình xem xét, BTC Giải thưởng sẽ làm rõ từ các Viện / cơ quan đăng ký quốc gia tương ứng để đảm bảo rằng tất cả các bài nộp tuân thủ Quy tắc & Quy định của Giải thưởng này

Tất cả các mục sẽ được Ủy ban Giải thưởng chấp nhận xét xử bởi Ban Giám khảo Giải thưởng ARCASIA; Với điều kiện đó; cơ sở đã được hoàn thành và hoạt động đầy đủ trong ít nhất 02 năm trước ngày GIẢI THƯỞNG ARCASIA sẽ được trao; và, Thành viên của BGK, đối tác kinh doanh của họ hoặc đối tác kinh doanh cũ hoặc nhân viên trong thời gian 3 năm hoặc thành viên của gia đình trực tiếp của họ sẽ không đủ điều kiện để nộp hoặc tham gia GIẢI THƯỞNG, và, mỗi dự án chỉ có thể được trao một GIẢI THƯỞNG ARCASIA.

Giải thưởng

Các tác phẩm do Ban giám khảo lựa chọn sẽ được trao giải thưởng vàng như là giải thưởng ARCASIA cho kiến trúc trong mỗi hạng mục cho năm của Giải thưởng. Tuy nhiên, BGK sẽ bảo lưu quyền không trao giải thưởng trong bất kỳ hoặc tất cả các hạng mục, nếu quyết định đó phù hợp với chất lượng bài dự thi trong hạng mục.

Tiêu chí lựa chọn

Khi đánh giá các đồ án, Ban giám khảo sẽ xem xét sự khác biệt trong khu vực, đặc biệt chú ý đến vị trí văn hóa xã hội, môi trường và tiêu chuẩn kết quả của đồ án. Các đồ án được gửi phải hợp lý cả về mặt khái niệm và công nghệ trong bối cảnh châu Á. Phản hồi của người sử dụng đối với công trình phải tích cực và đồ án không chỉ có liên quan mà còn là nguồn cảm hứng, ít nhất là ở quốc gia nơi nó được xây dựng, và tốt nhất là ở phạm vi rộng hơn trong khu vực châu Á.

Yêu cầu nộp bài

Để đánh giá các mục, các tài liệu sau đây sẽ được yêu cầu:

1. Mô tả và chi tiết dự án (Mẫu 1)

2. Bản vẽ tài liệu (Mẫu 2)

3. Tài liệu ảnh với các văn bản giải thích bằng tiếng Anh (Mẫu 3)

4. Ngôn ngữ của giải thưởng: Ngôn ngữ làm việc của giải thưởng và tất cả các thư từ liên quan đến giải thưởng và tất cả các văn bản giải thích có liên quan, nhãn, chú thích, hoàn thành Biểu mẫu, v.v. là tiếng Anh. Các Hội KTS quốc gia thành viên có thể dịch các mẫu này bằng ngôn ngữ của mình để sử dụng tại địa phương, tuy nhiên mọi lỗi bỏ sót hoặc dịch sai sẽ là trách nhiệm của viện liên quan chứ không phải của ARCASIA.

5. Quyền đối với Tài liệu hoặc Tài liệu được gửi:

 • Tất cả các tài liệu được gửi sẽ trở thành tài sản của ARCASIA và nếu ARCA SIA mong muốn, có thể được hiển thị hoặc xuất bản theo quyết định của ARCASIA. Do đó, Kiến trúc sư thực hiện bài dự thi nên có quyền hợp pháp và bản quyền đối với tất cả các tài liệu được gửi và sẽ coi là đã chuyển các quyền này cho ARCASIA với việc gửi các mục.
 • Các Hội KTS thành viên nếu sử dụng các tài liệu về Giải thưởng cần có được sự cho phép cần thiết trong vấn đề này từ người nộp đơn tại địa phương, trước khi chuyển tiếp đến ARCASIA.

Quy trình

Mỗi ứng viên có thể gửi tất cả các tài liệu cần thiết của một hoặc nhiều đồ án trực tiếp đến cổng web được chỉ định. Mỗi bài nộp phải có thông tin xác thực từ các Hội KTS quốc gia của ứng viên, được gửi bằng cách sử dụng mẫu đơn. Các bài dự thi phải tuân thủ Phạm vi của Giải thưởng và Quyền tham gia được nêu ở trên. Các mẫu khai báo do ARCASIA soạn thảo sẽ được nộp riêng cho từng dự án.

Ban giám khảo (Dự kiến)

 • Chủ tịch, ARCASIA
 • Chủ tọa, giải thưởng ARCASIA
 • Một nhân vật nổi tiếng không phải KTS từ nước chủ nhà
 • Kiến trúc sư nổi tiếng từ Khu ARCASIA – A
 • Kiến trúc sư nổi tiếng từ ARCASIA Zone – C
 • Một kiến trúc sư nổi tiếng từ bất kỳ khu vực nào khác ngoài ARCASIA

Lịch trình

 • Ngày 5 tháng 4 năm 2019: Thông báo Giải thưởng
 • Ngày 1 tháng 5 năm 2019: Mở đăng ký
 • Ngày 31 tháng 5 năm 2019: Đóng hồ sơ nộp bài
 • Ngày 31 tháng 7 năm 2019: Thông báo shortlist
 • Ngày 4 tháng 11 năm 2019: Lễ trao giải tại Dhaka nhân Tuần lễ ARCASIA 2019

Phí xử lý hồ sơ nộp online cho BTC giải thưởng: $50 USD (mỗi đồ án)

Link thông tin chi tiết và gửi bài:
https://events.arcasiadhaka.com/event/30867#362480_tab_2

Ban đối ngoại – Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tumblr
Pinterest

HOTLINE: 0977 409 343