KTS Việt Nam trên đường hội nhập khu vực ASEAN

Trong các ngày 10 và 11/4 /2019 vừa qua, tại Manila (Thủ đô Philipines) đã diễn ra Đại hội KTS ASEAN lần thứ 3. Theo tinh thần đã ký thỏa thuận và các cuộc họp thường kỳ của ban điều phối dịch vụ ASEAN. Bộ Xây dựng là thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia các phiên họp của Hội đồng KTS ASEAN

Hội đồng KTS ASEAN thành lập và đã trải qua 2 kỳ Đại hội vào các năm 2017 và 2018. Cả hai kỳ đại hội này đều diễn ra tại Manila, thủ đô Philipines. Nhiệm kỳ 2017-2019, chức danh Chủ tịch Hội đồng KTS ASEAN do ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Xây dựng của Việt Nam được bầu nắm giữ.

Tham dự Đại hội KTS Asean lần này có khoảng 250 đại biểu, trong đó hơn 200 KTS ASEAN. Sau rất nhiều phiên họp, Đại hội lần này diễn ra với chủ đề: Trình diễn năng lực KTS ASEAN.

Đoàn KTS ASEAN Việt Nam tham dự gồm 6 đại biểu :

  1. KTS Phạm Khánh Toàn, Chủ tịch Hội đồng KTS ASEAN;
  2. KTS Lê Việt Sơn, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Hà Nội;
  3. KTS Trần Vũ Lâm, Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập phương;
  4. KTS Nguyễn Trung Dũng, Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập phương;
  5. KTS Hoàng Tuấn Minh, Công ty TNHH Kiến trúc và chuyển giao công nghệ xây dựng;
  6. KTS Lê Hương Giang, Công ty TNHH GK Archi.

Sự tham gia của Đoàn KTS Việt Nam do Bộ Xây dựng dẫn đầu thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của Việt Nam trong hành nghề kiến trúc của khu vực. Vị trí Chủ tịch Hội đồng KTS ASEAN do KTS Phạm Khánh Toàn đảm nhiệm trong nhiệm kỳ này thể hiện được vai trò và năng lực của Việt Nam trong việc tham gia các sự kiện và tổ chức quốc tế.

Việt Nam nằm trong tổ chức ASEAN (gia nhập năm 1995), là tổ chức liên kết của tổ chức Đông Nam Á, được tạo dựng với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ủng hộ hòa bình khu vực, và phát triển văn hóa giữa các thành viên. Trong xu thế hội nhập khu vực về mọi mặt, Thỏa thuận ASEAN công nhận lẫn nhau về dịch vụ kiến trúc đã được ký bởi các Bộ trưởng kinh tế ASEAN vào ngày 19/11/2007 tại Singapore.

Sự sắp xếp nhận thức lẫn nhau về các dịch vụ kiến trúc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự linh hoạt của các chuyên gia kiến trúc trong khối ASEAN và tăng cường trao đổi thông tin để thúc đẩy việc áp dụng các thực tiễn tốt nhất về tiêu chuẩn giáo dục kiến trúc, thực hành chuyên môn và trình độ chuyên môn.

Tinh thần chính của thỏa thuận là tuân thủ hợp tác ASEAN dựa trên sự phân phối hợp lý các nguồn lực và lợi ích thông qua nghiên cứu hợp tác và đưa ra các tiêu chuẩn và cam kết chuyển giao công nghệ trong các quốc gia thành viên ASEAN (Cũng cần nhắc lại các nước thành viên ASEAN bao gồm: Việt Nam, Lào, Thái lan, Singapore, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philipines và Brunei).

Các mục tiêu được xác định là:

  • Trao đổi thông tin nhằm thúc đẩy việc áp dụng các thực tiễn tốt nhất về tiêu chuẩn giáo dục kiến trúc, thực hành chuyên môn và trình độ chuyên môn;
  • Để phù hợp với tinh thần hợp tác Asean dựa trên sự phân phối công bằng các nguồn lực và lợi ích thông qua các nghiên cứu hợp tác;
  • Để khuyến khích, tạo điều kiện và thiết lập sự công nhận lẫn nhau của các KTS và thiết lập các tiêu chuẩn và cam kết chuyển giao công nghệ giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Tại Đại hội lần này, Ủy ban Giám sát về Dịch vụ Kiến trúc của Philippines ra mắt cuốn sách thứ ba giới thiệu các KTS ASEAN của Philippines cùng các công trình tiêu biểu năm 2018-2019. Đại hội đã bàn thảo và nêu ra các thách thức về tăng cường đội ngũ KTS ASEAN trong khu vực, sự liên kết và hợp tác của các KTS ASEAN nhằm góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội đã nghe 07 bài tham luận trình bày về chuyên môn của các KTS ASEAN đến từ Singapore, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Lào, Indonesia… và bài trình bày của các đối tác. Bài của Việt Nam do KTS ASEAN Nguyễn Trung Dũng, Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập Phương trình bày với chủ đề “Thiết kế nhà ở xã hội, những thách thức và giải pháp”.

Đại hội đã trao quyền đăng cai tổ chức Đại hội KTS ASEAN lần thứ 4 cho Indonesia và sẽ được tổ chức ở Bali vào năm 2020.

Kết thúc Đại hội, Chủ tịch Hội đồng KTS ASEAN, KTS Phạm Khánh Toàn đọc Tuyên bố của Đại hội KTS ASEAN lần thứ ba, tái khẳng định nguyện vọng hợp tác của các KTS ASEAN ở Philippines cùng các KTS ASEAN từ các nước khác của khu vực, tăng cường chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm và tạo mạng lưới kinh doanh để cùng phát huy trí tuệ nghề nghiệp trong Cộng đồng ASEAN.

Phạm Khánh Toàn
Lê Việt Sơn
Hoàng Tuấn Minh

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 04-2019)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tumblr
Pinterest

HOTLINE: 0977 409 343