KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI VỊ THANH – HẬU GIANG

Dự án xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị loại 4 dần đưa lên đô thị loại 3 tạo cho thành phố Vị Thanh một khu dân cư, thương mại có hệ thống công trình và hạ tầng cơ sở kỹ thuật, xã hội đồng bộ và hiện đại với các công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí. Tạo ra quỹ nhà ở cho khoảng 24.000 dân.


Đến năm 2016, DIC Corp đã hoàn thành cơ bản các thủ tục pháp lý của dự án, và được giao đất Đợt 1 trên diện tích khoảng 63,39 ha.

Chủ đầu tư DIC đã tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng trên diện tích 52,3 ha.

Đồng thời, tiến hành công tác rà phá bom mìn, làm kè bao khu vực Kênh xáng Xà No và san nền bảo vệ mặt bằng.

Trong năm 2017,các kế hoạch thực hiện cho dự án như sau:

Được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
Hoàn thành thiết kế cơ sở và các thiết kế bản vẽ thi công trên diện tích Giai đoạn 1 – Đợt 1. Được cấp Giấy phép xây dựng.
Hoàn thành công tác bồi thường đối với các diện tích da beo nằm trong diện tích 78 ha giai đoạn 1 của Dự án.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ

Để nhận được các ưu đãi tốt nhất, các thông tin chính xác nhất về dự án, vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn ngay.

HOTLINE: 0977 409 343