Hưởng ứng Ngày kiến trúc thế giới 2019: “Kiến trúc – Nhà ở cho mọi người”

Liên hiệp Hội Kiến trúc sư Thế giới – UIA kỷ niệm ngày Kiến trúc Thế giới vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng mười hàng năm. Chủ đề Ngày Kiến trúc Thế giới 07/10 năm nay được chọn là “Kiến trúc – Nhà ở cho mọi người”.

Theo chủ tịch UIA – Thomas Vonier: “Đây không chỉ là một tiêu đề mà là một nhiệm vụ, một yêu cầu cấp bách và sự cam kết”. Nhà ở xã hội là một phần của Chương trình Đô thị Mới, là một trong những mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc. Với hơn 1 tỷ người đang sống trong các khu ổ chuột và nơi trú ngụ tạm, chủ đề năm nay muốn đặt ra vấn đề: Làm thế nào để các KTS có thể đóng góp các giải pháp giúp đảm bảo sự tiếp cận nhà ở an toàn trên toàn cầu.

Hưởng ứng tinh thần UIA khởi xướng, Hội KTSVN khuyến khích các Hội Kiến trúc sư và Chi Hội Kiến trúc sư trên toàn quốc tổ chức các sự kiện, hoạt động kỷ niệm Ngày Kiến trúc Thế giới 2019 theo chủ đề UIA đề xướng, phù hợp với điều kiện từng địa phương và đơn vị.

Logo của Ngày Kiến trúc Thế giới được UIA chọn là giải nhất cuộc thi thiết kế logo của Huda Gharandouqa, người Jordan.

Đây là một sự kiện rất có ý nghĩa với giới Kiến trúc sư Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung.

 

Quỳnh Trang – TCKT.VN

© Tạp chí kiến trúc

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tumblr
Pinterest

HOTLINE: 0977 409 343