Họp báo “Tuyển chọn công trình kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ 5” (2019-2020)

Thực hiện Tuyên ngôn “Kiến trúc Xanh Việt Nam” được công bố ngày 27/4/2011 nhằm tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy nhận thức đúng và đủ về Kiến trúc Xanh, đặc biệt tính bản sắc trong Kiến trúc Xanh cho cộng đồng. Ngày 29/08/2019, tại Trụ sở Hội KTS đã diễn ra buổi họp báo thông báo về kế hoạch tuyển chọn Giải thưởng Công trình kiến trúc Xanh Việt Nam lần thứ 5. 

Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 72 năm đón nhận thư của Người gửi cho giới kiến trúc sư Việt Nam. Chào mừng đại hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ X, chào mừng ngày kiến trúc Việt Nam và thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Thực hiện Tuyên ngôn “Kiến trúc Xanh Việt Nam” được công bố ngày 27/4/2011, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Giải thưởng KTX Việt Nam lần thứ 5 (2019-2020) nhằm:

+ Tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy nhận thức đúng và đầy đủ về Kiến trúc xanh, đặc biệt tính nhân văn và bản sắc văn hóa, tính tiên tiến trong kiến trúc, chú trọng tới sự tiết kiệm năng lượng trong kiến trúc xanh cho : Người quyết định đầu tư, nhà đầu tư xây dựng, các kiến trúc sư, các nhà tư vấn, nhà sản xuất vật liệu và thiết bị, cơ quan quản lý các cấp cộng đồng dân cư.

+ Đánh giá, tôn vinh tác giả và tác phẩm đạt chuẩn Kiến trúc xanh Việt Nam.


 1. Đối tượng:

1.1. Đối tượng dự tuyển:

 • Công trình kiến trúc, Khu đô thị và nông thôn xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đang được xây dựng hoặc đã đưa vào sử dụng
 • Tác phẩm kiến trúc do người Việt Nam sáng tác đã được xây dựng trên lạnh thổ Việt Nam hoặc nước ngoài. Và tác phẩm kiến trúc do người nước ngoài sáng tác được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Đồ án thiết kế Kiến trúc – Quy hoạch xây dựng có ý tưởng – giải pháp KTX xuất sắc đã được phê duyệt (có văn bản phê duyệt kèm theo).

1.2. Tác giả, nhà đầu tư hoặc tác giả cùng nhà đầu tư có quyền gửi hồ sơ dự tuyển.

1.3. Loại trừ: Các thể loại Công trình và Đồ án thiết kế đã dự tuyển công trình KTX Việt Nam các lần trước đây.

2. Tiêu chí đánh giá:

Bao gồm:

2.1 Tiêu chí bắt buộc

 • Tuân thủ các quy định hiện hành về quy hoạch, kiến trúc và quản lý quy hoạch, phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương
 • Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các văn bản pháp luật hiện hành về: Các tiêu chí sử dụng đất; Sử dụng năng lượng; Sử dụng tài nguyên nước; Sử dụng n guyên vật liệu trong xây dựng, an toàn quốc gia; Phòng chông cháy nổ; Quy hoạch hạ tầng quốc gia…
 • Các dự án qui hoạch, xây dựng, công trình kiến trúc không có tranh chấp, khiếu kiện về đất đai hoặc vi phạm pháp luật.

2.2 Tiêu chí đánh giá theo định lượng TCKTXVN giai đoạn I

 • Địa điểm bền vững: 15 điểm
 • Sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả: 40 điểm
 • Chất lượng môi trường trong công trình và trong khu đô thị/ nông thôn: 15 điểm
 • Kiến trúc tiên tiến, bản sắc: 15 điểm
 • Tính xã hội – nhân văn bền vững: 15 điểm

Tổng số điểm: 100 điểm

3. Giải thưởng:

Được trao cho Tác giả thiết kế công trình, Chủ đầu tư hoặc liên doanh đăng kí thi tuyển.

3.1.  Hình thức giải thưởng:

 1. Một giải Vàng: 50.000.000 đ (năm mươi triệu đồng)
 2. Hai giải cho tiêu chí
 • Tiết kiệm năng lượng: 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng)
 • Tiên tiến và bản sắc văn hóa trong kiến trúc:  30. 000.000 đ (Ba mươi triệu đồng)
 1. Tỉ lệ 7-10 giải chuyên đề: 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng)

Giải chuyên đề do Hội đồng chấm quyết định

3.2.  Quyền lợi:

 • Nằm trong hệ thống giải thưởng Kiến trúc Quốc gia
 • Bằng Chứng Nhận và Biểu tượng công trình KTX của Hội KTSVN cho Tác giả hoặc Chủ đầu tư đăng kí dự thi. Bằng chứng nhận này là một trong những tiêu chí đề nghị xét chọn đề cử KTX Asian và Giải thưởng Nhà nước
 • Công bố trên trang web: kienviet.net, Tạp chí KT, Tạp chí Nhà đẹp của Hội KTSVN và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
 • Được lưu trữ dữ liệu trong ngân hàng dữ liệu kiến trúc Việt Nam.
 • Được tham gia các Câu lạc bộ KTXVN
 • Được nhận các ấn phẩm liên quan đến giải KTXVN của năm trao giải
 • Được tham gia các chương trình trong nước và Quốc tế liên quan đến KTXVN

4. Thời gian:

 • Thông báo phát động cuộc tuyển chọn: 29 / 8 /2019
 • Nộp hồ sơ dự tuyển (hạn cuối): 17h00 ngày 29 / 12 /2019 (theo dấu bưu điện)
 • Hội đồng tuyển chọn làm việc: Ngày 13-28 / 2 /2020
 • Họp báo, viết báo cáo, phê bình, góp ý cho các tác phẩm KTXVN(2019-2020): Ngày 1 / 3/ – 30/ 3/ 2020
 • Công bố kết quả, trao giải, triển lãm: Ngày 21-27 / 4 /2020

5. Yêu cầu:

5.1 Hồ sơ dự tuyển
a/ Quy cách hồ sơ

 • 02 bộ bản vẽ + Thuyết minh + ảnh chụp công trình, được thể hiện trên khổ giấy A3, đóng quyển. Phiếu thông tin về công trình dự thi; Thông tin nhóm tác giả hoặc chủ đầu tư đăng ký dự thi: Địa chỉ liên hệ, điện thoại, Fax, Email…. được đặt trong phong bì thư.
 • 01 CD: Gồm những nội dung nêu trên.
 • Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ dự tuyển là tiếng Việt hoặc song ngữ Việt – Anh.

b/ Nội dung hồ sơ:

 • Bản vẽ bao gồm:
 • Mặt bằng vị trí XD.
 • Tổng mặt bằng công trình.
 • Mặt bằng kiến trúc các tầng.
 • Mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết liên quan đến giải pháp thiết kế đáp ứng 5 tiêu chí KTXVN.
 • Ảnh chụp nội, ngoại thất của công trình.
 • Thuyết minh:

Trình bầy những ý tưởng, giải pháp thiết kế kỹ thuật, áp dụng công nghệ, sử dung vật liệu xây dựng…và các thông số kỹ thuật cần thiết để chứng minh sự phù hợp và mức độ đạt được các yêu cầu về định tính cũng như định lượng của 5 tiêu chí KTXVN; Mức độ thực hiện các yêu cầu đã được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2013/BXD;

Lưu ý, đặc biệt trình bầy rõ hiệu quả và tác động của công trình/Khu đô thị hay nông thôn sau khi chuyển đổi chức năng sử dụng đất; hình ảnh kiến trúc cảnh quan tổng thể, ý kiến của cộng đồng và xã hội; sự thay đổi từ ý tưởng thiết kế đến quá trình thực hiện và vận hành Công trình/ Khu đô thị hay nông thôn theo các giai đoạn: Trước khi triển khai xây dựng; Trong quá trình xây dựng; Sau thời gian sử dụng vận hành công trình. Các văn bản pháp luật liên quan đến Quy hoạch, Thiết kế kiến trúc, Môi trường…

 • Phiếu đăng kí hoặc chứng nhận Công trình xanh (nếu có)
 • Các bảng kiểm định theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2013/BXD.
 • Các giải pháp tiết kiệm năng lượng: phải được chứng minh đảm bảo tính trung thực, chứng nhận và các số liệu đo được do các tổ chức năng lượng, môi trường thực hiện. Đối với công trình cũ cải tạo phải chứng minh sự giảm so với trước khi cải tạo. Đối với công trình mới phải chứng minh qua thiết kế tự giảm so với tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.
 • Tổng hợp ý kiến người sử dụng (nếu có)
 • Hình thức thể hiện: Không hạn chế hình thức thể hiện hồ sơ. Đơn vị đo lường sử dụng trong bản vẽ: meter

5.2. Thông báo tuyển chọn, thủ tục, nộp hồ sơ:

 • Thông báo tuyển chọn được đăng tải trên trang website: kienviet.net, các Tạp chí kiến trúc, Tạp chí Nhà đẹp của Hội KTSVN và các phương tiện thông tin đại chúng khác; đồng thời gửi trực tiếp tới Hội Kiến trúc sư các tỉnh, thành phố và các Hội cơ sở theo hình thức công văn.
 • Hồ sơ dự tuyển công trình KTXVN gửi về Viện Kiến trúc – Hội KTSVN thông qua: Bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

6. Hội đồng tuyển chọn: Do Hội KTSVN thành lập, gồm các chuyên gia có uy tín của Hội KTSVN và Hội đồng KTX-Hội KTSVN.

7. Tổ chức thực hiện:

 • Đơn vị tổ chức: Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
 • Đơn vị thực hiện: Viện Kiến trúc – Hội KTSVN

Địa chỉ: 40 Tăng bạt Hổ, Hà Nội.
Điện thoại: 04. 38262179 ;  Fax: 04. 39364611
Email: vienkientruc@gmail.com.
Liên hệ trực tiếp: Kts. Đinh Văn Hoàn,  mobile: 0903295575 hoặc Kts Nguyễn thị Kim Anh, mobile: 09391509843.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị Hội Kiến trúc sư các tỉnh, thành phố, các chi Hội trực thuộc, các tổ chức liên quan thông báo đến các tập thể và cá nhân có tác phẩm gửi hồ sơ dự tuyển về Viện Kiến trúc – Hội KTSVN.

© Tạp chí kiến trúc

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tumblr
Pinterest

HOTLINE: 0977 409 343