Giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất

Cùng với quá trình CNH-HĐH đất nước, tốc độ đô thị hóa của nước ta cũng ngày càng tăng nhanh, hệ thống đô thị quốc gia được quan tâm đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều đô thị, điểm dân c­ư nông thôn, nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, du lịch, kết cấu hạ tầng… đã đ­ược qui hoạch, đầu t­ư xây dựng mới, hoặc cải tạo mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển mới của Đât nước. Năm 1998, tỉ lệ đô thị hóa mới đạt khoảng 24%, năm 2013 khoảng 32%…và đến năm 2018 đã đạt đạt 38%. Hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật đô thị, kể cả khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nhìn chung, diện mạo kiến trúc, đô thị, nông thôn Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, có bản sắc…

Để nâng cao vị thế và đánh giá đúng vai trò của công tác tư vấn quy hoạch, công tác xây dựng và quản lý phát triển đô thị cũng như tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp có những đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thi đua khen thưởng Trung ương – Bộ Nội vụ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã quyết định thành lập Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia, có sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.

Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia hướng tới các mục đích:

(i) Tôn vinh các tác giả là kiến trúc sư, các nhà qui hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng, các tổ chức xã hội, người dân có những đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển Đô thị và điểm dân cư Nông thôn Việt Nam.

(ii) Tạo động lực cho các kiến trúc sư, các nhà qui hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng…đẩy mạnh hoạt động sáng tác, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần định hướng tư duy sáng tạo trong qui hoạch Đô thị, điểm dân cư Nông thôn hướng tới phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH, đô thị xanh, thông minh…

(iii) Nâng cao vai trò và vị trí của kiến trúc sư, các nhà qui hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng, các tổ chức xã hội và người dân trong tổ chức, quản lí chất lượng không gian sống Đô thị, điểm dân cư Nông thôn, giới thiệu và quảng bá rộng rãi đến công chúng những thành tựu về Qui hoạch Đô thị, điểm dân cư Nông thôn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.

(iv) Phát huy sự sáng tạo trong Qui hoạch Đô thị, Nông thôn, ứng dụng các vật liệu mới, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao trong sáng tác, xây dựng, sự tìm tòi các giải pháp qui hoạch phù hợp và kinh tế, sự phát triển tư duy và nhận thức thẩm mỹ ngày càng cao của kiến trúc sư, các nhà qui hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng…

(v) Góp phần xây dựng, quản lí phát triển Đô thị, điểm dân cư Nông thôn Việt Nam hiện đại có bản sắc phù hợp với quá trình CNH – HĐH đất nước.

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ nhất đã được khởi động từ năm 2018, được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được phát động tới mọi tổ chức, cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, nông thôn. Đây là giải thưởng có phạm vi cả nước, được xét chọn hai năm một lần. Giải thưởng được xét chọn đối với các thể loại công trình, tác phẩm thuộc:

(1) Đồ án Qui hoạch xây dựng, gồm: Đồ án QHXD vùng; Đồ án Qui hoạch đô thị; Đồ án qui hoạch khu chức năng đặc thù; Đồ án Qui hoạch điểm dân cư nông thôn;

(2) Các khu vực đã được đầu tư xây dựng, gồm: Khu đô thị mới; khu tái thiết hoặc cải taọ chỉnh trang đô thị; Tuyến đường, tuyến phố; Quảng trường đô thị; Các khu, cụm du lịch, các khu kinh tế, khu bảo tồn…(đã đưa vào khai thác sử dụng);

(3) Các ấn phẩm về Qui hoạch, gồm: Sách, Tạp chí, Chùm bài báo, Video phóng sự /mang tính lí luận, phê bình;

(4) Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc (Giải thưởng dành cho các tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc tham gia công tác quản lí, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn)

Sau thời gian phát động, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm thuộc 4 thể loại trên từ mọi miền Tổ quốc gửi về tham gia dự giải. Để có cơ sở trao giải cho các đồ án, dự án, ấn phẩm, các tổ chức, cá nhân, Ban tổ chức Giải thưởng đã thành lập các Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia để tiến hành chấm và xếp hạng giải thưởng. Hội đồng giải thưởng gồm các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực qui hoạch, kiến trúc, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật,…được mời từ Bộ Xây dựng, Bộ TN & MT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức Hội nghề nghiệp, Viện nghiên cứu; trường Đại học, tổ chức quốc tế, các chuyên gia độc lập trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, trong đó, có GS. ALFONSO VEGARA, Chủ tịch Hội đồng Giai thưởng Qui hoạch vùng đô thị Châu Âu tham gia Hội đồng chấm giải.

Việc xét tặng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia được thực hiện thông qua hai vòng chấm giải là Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia, dựa trên cơ sở đánh giá chất lượng và giá trị của tác phẩm theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan và đặt trong tổng thể chung của tình hình qui hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư Nông thôn tại Việt Nam; đảm bảo sự cân đối, hài hòa giữa các thể loại tác phẩm, công trình xét thưởng để vinh danh những tác phẩm, công trình có chất lượng, mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và xã hội cao theo tiêu chí quy định.

Sau hai vòng chấm giải, hội đồng đã quyết định tôn vinh các tác phẩm với kết quả chấm giải cụ thể: (1) Thể loại Đồ án Qui hoạch xây dựng, gồm: 07 đồ án đạt giải vàng; 06 giải bạc; 16 giải đồng. (2) Thể loại Các khu vực đã được xây dựng ,gồm: 03 giải đặc biệt; 07 giải vàng; 05 giải bạc; 03 giải đồng. (3) Thể loại Ấn phẩm, gồm: 01 giải A; 03 giải B; 06 giải C. (4) Thể loại Quản lý phát triển đô thị xuất sắc, gồm: 04 giải danh xuất sắc tiêu biểu; 04 giải danh hiệu xuất sắc.

25 tháng 4 năm 2019, tại cung Hữu nghị Việt Xô, Hội Qui hoạch phát triển Đô thị Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao giải Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ nhất. Tới dự lễ trao giải thưởng có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo các hội nghề nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp, viện NC, trường đại học, đông đảo các tổ chức, cá nhân tư vấn lập qui hoạch trong nước và quốc tế tham gia dự giải.

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ nhất là bước khởi đầu đầy khích lệ, đã thắp lên ngọn lửa trong hy vọng và tin tưởng được TỎA SÁNG, được CỐNG HIẾN của các kiến trúc sư, kĩ sư, các nhà qui hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng, các tổ chức xã hội, người dân có những đóng góp xuất sắc trong sự nhiệp quy hoạch, phát triển Đô thị và điểm dân cư Nông thôn Việt Nam để tiếp tục vững bước vào Tương lai.

Xem chi tiết tại đây:

© Tạp chí kiến trúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tumblr
Pinterest

HOTLINE: 0977 409 343