Đại hội KTS Tỉnh Bạc Liêu: Nâng cao chất lượng đô thị và khu dân cư nông thôn mới

Ngày 30/11 vừa qua, Đại hội KTS Bạc Liêu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015- 2020) và Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhìn chung nhiệm kỳ vừa qua, các hội viên có rất nhiều hoạt động đúng hướng và có hiệu quả nhất định. Phương thức hoạt động của hội bước đầu tập trung phổ biến, truyền đạt lẫn nhau về kiến thức khoa học – công nghệ mới; động viên hội viên ra sức cống hiến kiến thức được đào tạo ở nhà trường, góp phần nâng cao đời sống cho con người, cho xã hội; Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước chuyên ngành và hoạt động tư vấn mà các hội viên đang công tác.

Ban chấp hành Hội KTS Tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII

Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH Hội Kiến trúc tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ (giai đoạn 2020 – 2025) gồm 05 KTS:

  • KTS Tô Minh Diễn (Chủ tịch hội);
  • KTS Huỳnh Khắc Hưng (Phó chủ tịch hội);
  • KTS Phạm Như Anh (Phó chủ tịch hội);
  • KTS Mai Thanh Trúc (Ủy viên Ban chấp);
  • KTS Phạm Kiên Trung (Ủy viên Ban chấp).
Đô thị Bạc Liêu

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ qua, Hội KTS Bạc Liêu nhận định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là: Củng cố, đẩy mạnh mọi hoạt động của hội, nâng cao hoạt động sáng tác, gắn sáng tác với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, với thực tiễn cuộc sống và xu thế hội nhập của đất nước; Nâng cao trình độ của hội viên về mọi mặt, đặc biệt là về trình độ sáng tác, sáng tạo, đẩy mạnh sinh hoạt đúng theo định kỳ và có chất lượng; đưa hoạt động nghề nghiệp của giới KTS vào cộng đồng dân cư, nhằm giải quyết được những bức xúc về tổ chức quy hoạch – kiến trúc công trình, từng bước nâng cao chất lượng thẩm mỹ cho bộ mặt đô thị và khu dân cư nông thôn mới.

Bích Thủy

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 11-2019)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tumblr
Pinterest

HOTLINE: 0977 409 343