Đại hội 7 Hội Kiến trúc sư Hòa Bình

 Ngày 31/10/2019, tại  hội trường tầng 4 khách sạn APPlaza, đường Cù Chính Lan, phường  Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Đại hội Hội Kiến trúc sư tỉnh Hòa Bình lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2020- 2025 ).

Thực hiện chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư TW Đảng. Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/3/2019 của ban Tuyên Giáo TW về thực hiện chỉ thị trên của Ban Bí thư trung ương về đại hội các Hội Văn học nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Hội Kiến trúc sư tỉnh Hòa Bình tiến hành đại hội toàn thể theo nội dung và sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Đại hội đã tiến hành các công việc sau:

 1. Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 –  2020 và phương hướng, nhiệm vụ của hội nhiệm kỳ 2020- 2025. 
 2. Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH hội nhiệm kỳ khóa VI,  báo cáo hoạt động của UBKT, báo cáo công tác tài chính của hội.
 3. Đại hội đã bầu Ban chấp hành hội Kiến trúc sư tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ VII( 2020- 2025) gồm 5 Đ/c ( Có biên bản kèm theo). Thay mặt Đại hội điều hành hoạt động của Hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội biểu quyết thông qua.
 4. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu thay mặt cho Hội đi dự Đại hội Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 1 Đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
 5. Đại hội đã thảo luận và thông qua kết quả hoạt động của hội nhiệm kỳ VI( 2015-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII ( 2020-2025) của hội Kiến trúc sư  tỉnh Hòa Bình với những nhiệm vụ chính như sau :
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng và phát triển tổ chức Hội mà trọng tâm là hoạt động thu hút đông đảo anh chị em KTS nhất là KTS trẻ tham gia hoạt động Hội.
 • Động viên tất cả anh chị em KTS, các hội viên của Hội tham gia tích cực vào việc thực hiện nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, chương trình nông thôn mới do Đảng và nhà nước đề ra.
 • Vận động Hội viên tích cực và chủ động trong việc tham gia hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực công tác của mình góp phần xây dựng quê hương. 

Thực hiện nhiệm vụ của Hội KTS VN thực thi chức năng tư vấn phản biện xã hội, chủ động sáng tác, hiệu quả, khách quan, có tổ chức và trách nhiệm xã hội.

 • Hội có trách nhiệm tập hợp trí tuệ các KTS góp phần xây dựng đô thị nông thôn tạo dựng diện mạo kiến trúc và xây dựng cho cộng đồng, góp phần đổi mới và nâng cao nhận thức về luật pháp và mỹ quan trong xã hội.
 • Sau đại hội tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình các cơ quan chức năng công nhận kết quả bầu cử BCH, tập trung ổn định công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên BCH Hội.
 • Duy trì sinh hoạt, củng cố  xây dựng các tổ chức chuyên môn của Hội đủ năng lực và hoạt động hiệu quả. Lập phương án hoạt động, xây dựng nguồn thu tài chính cho hoạt động Hội.
 • Một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ là: 
  • 100% gia đình các hội viên thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và khu đô thị văn minh ”.
  • Phấn đấu vận động kết nạp 90% các KTS về công tác tại tỉnh nhà tham gia hoạt động hội.
  • Duy trì sinh hoạt hội thường xuyên, phấn đấu 90% hội viên tham hoạt động nghề có hiệu quả, góp phần nâng cao kinh tế gia đình và đóng góp cho công cuộc xây dựng tỉnh nhà.

Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên trong toàn hội phát huy vai trò nghề nghiệp,  hăng hái thi đua lao động và công tác, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Hội Kiến trúc sư tỉnh Hòa Bình lần thứ VII đã đề ra, góp xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu đẹp.

Nghị quyết đã được Đại hội thông qua vào 11h ngày 31 tháng 10 năm 2019. Có hiệu lực thi hành ngay sau đại hội 

Một số hình ảnh tại đại hội

© Tạp chí kiến trúc

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr
Share on pinterest
Pinterest

HOTLINE: 0977 409 343